Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Danh sách giáo viên tổ KHTN

TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Ch. Vụ Điện thoại 1 Hà Thị Biên Thùy Thạc sỹ Toán Giáo viên 0985701651 2 Nguyễn T. Hương Nhung Thạc sỹ Hóa  Giáo viên 0987702177 3 Phạm Công Thành Đại học Vật lý Giáo viên 0919353095 4 Đinh Thị Hồng...

Danh sách giáo viên tổ KHXH

TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Ch. Vụ Điện thoại 1 Nguyễn Duy Quý Đại học Ngoại ngữ Giáo viên 01688358007 2 Nguyễn Thị Nga Đại học Ngữ văn Giáo viên 01235729248 3 Vũ Thị Tố Loan Đại học Lịch sử Giáo viên 0916644307 4 Trần Thị...