Tổ KHXH

Danh sách giáo viên tổ KHXH

TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Ch. Vụ Điện thoại 1 Nguyễn Duy Quý Đại học Ngoại ngữ Giáo viên 01688358007 2 Nguyễn Thị Nga Đại học Ngữ văn Giáo viên 01235729248 3 Vũ Thị Tố Loan Đại học Lịch sử Giáo viên 0916644307 4 Trần Thị...