Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Ý nghĩa “Logo Trường THPT Lương Thế Vinh – Điện Biên”

Logo trường THPT Lương Thế Vinh nổi bật với hình ảnh trung tâm là cuốn sách mở được cách điệu thành đôi bàn tay/ngòi...