Tiểu sử Lương Thế Vinh

Tiểu sử Lương Thế Vinh

Lương Thế Vinh – Trạng nguyên đa tài

Sử sách đã hết lời ca ngợi Lương Thế Vinh, đánh giá ông là con người có tài kinh bang tế thế, một con...