Ngoại khóa

Ngoại khóa

các hoạt động ngoại khóa

MỘT GIÁNG SINH ẤM ÁP, VUI TƯƠI CỦA CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG THPT...

MỘT GIÁNG SINH ẤM ÁP, VUI TƯƠI CỦA CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH  Sáng ngày 24/12/2018, trong tiết chào cờ dưới...