Lịch thi

Lịch thi

LỊCH THI THỬ VÀO 10

LỊCH THI THỬ VÀO 10 SƠ ĐỒ TUYỂN SINH THI THỬ

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH THI, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KHỐI 6, 7, 8 LỊCH THI, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KHỐI...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI THỬ THPT QUỐC GIA KHỐI 12 LẦN 2 ...

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Trường THPT Lương Thế Vinh;      Trường...

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH THI KHỐI 6, 7,8 LỊCH THI KHỐI 10, 11, 12 DANH SÁCH PHÒNG THI CÁC KHỐI: DS KHỐI 6, DS KHỐI 7, DS KHỐI 8,...

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Lịch kiếm tra học kỳ II khối 6, khối 7 Lịch kiếm tra học kỳ II khối 10, khối 11 Sơ đồ trường thi Nội qui phòng...

Thông báo lịch thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017-2018

Lịch thi. Nội qui phòng thi. Hiệu lệnh trống. Sơ đồ phòng thi. Danh sách phòng thi.

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Lịch thi khối 6, khối 7 Lịch thi khối 10, khối 11 Hiệu lệnh trống Sơ đồ trường thi Nội qui phòng thi Những vật dụng được mang vào...