Danh sách giáo viên tổ KHTN

0
1468
TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Ch. Vụ Điện thoại
1 Hà Thị Biên Thùy Thạc sỹ Toán Giáo viên 0985701651
2 Nguyễn T. Hương Nhung Thạc sỹ Hóa  Giáo viên 0987702177
3 Phạm Công Thành Đại học Vật lý Giáo viên 0919353095
4 Đinh Thị Hồng Gấm Thạc sỹ Toán Giáo viên 0911032568
5 Trần Thị Liên Thạc sỹ Sinh học Giáo viên 0912884070
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thạc sỹ Tin học Giáo viên 01658917629
7 Trương Hữu Nghị Đại học TDTT Giáo viên 0973309679
8 Hoàng Văn Thông Thạc sỹ Toán Phó HT 0915444598

BÌNH LUẬN