Danh sách giáo viên tổ KHXH

0
1590
TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành Ch. Vụ Điện thoại
1 Nguyễn Duy Quý Đại học Ngoại ngữ Giáo viên 01688358007
2 Nguyễn Thị Nga Đại học Ngữ văn Giáo viên 01235729248
3 Vũ Thị Tố Loan Đại học Lịch sử Giáo viên 0916644307
4 Trần Thị Thanh Huyền Thạc sỹ Ngữ văn Giáo viên 0123753718
5 Vũ Huy Bình Đại học Ngoại ngữ Giáo viên 01635782555
6 Trần Lê Vân Anh Đại học Địa Lý Giáo viên 0974047057
7 Nguyễn Thị Mai Nguyệt Thạc sỹ Ngữ văn Phó HT 0917624724
8 Bùi Đình Phúc Đại học Âm nhạc Giáo viên 0973918123

BÌNH LUẬN