Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2016 – 2017

0
1627

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 6 trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2016 – 2017.

Danh sách gồm có 108 học sinh. Cụ thể

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Địa chỉ thường trú Học sinh trường
Tiểu học
Điểm quy đổi dựa trên KQ cuối lớp 5 Điểm khuyến khích Tổng điểm Ghi chú
1 Phạm Thu Thảo 02/01/2005 Điện Biên Tổ 14 – Him Lam Him Lam 39 10 49
2 Nguyễn Công Anh 29/4/2005 Điện Biên Tổ 9 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 10 49
3 Lê Thị Mai Hương 07/03/2005 Điện Biên Tổ 23 – Him Lam Him Lam 39 7 46
4 Đặng Quang Minh 14/5/2005 Điện Biên Tổ 5 – Him Lam Him Lam 39 7 46
5 Phạm Ngọc Biên 02/09/2005 Điện Biên Tổ 6 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 6 45
6 Nguyễn Thùy Trang 06/04/2005 Điện Biên Tổ 15 – Him Lam Him Lam 39 6 45
7 Phan Trung Sơn 18/1/2005 Điện Biên Tổ 6 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 5.5 44.5
8 Nguyễn Mai Phương 09/10/2205 Điện Biên Tổ 4 – Him Lam Him Lam 39 5 44
9 Vũ Thùy Linh 19/1/2005 Điện Biên Tổ 10 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 5 44
10 Nguyễn Hoàng Đức 19/5/2005 Điện Biên Him Lam Tô Vĩnh Diện 37 7 44
11 Nguyễn Thu Huyền 15/12/2005 Điện Biên Tổ 6 – Noong Bua Tô Vĩnh Diện 39 5 44
12 Đoàn Đạt Anh 16/1/2005 Điện Biên Tổ 28 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 5 44
13 Nguyễn Văn Biên 13/8/2005 Điện Biên Tổ 11 – Nam Thanh Nam Thanh 39 4 43
14 Cao Đăng Thành Đạt 28/8/2005 Điện Biên Tổ 21 – Him Lam Him Lam 39 4 43
15 Nguyễn Hoàng Ngọc 17/5/2005 Điện Biên Tổ 21 – Him Lam Số 2 – Thanh Xương 39 4 43
16 Nguyễn Trần Như Quỳnh 10/12/2205 Điện Biên Tổ 21- Tân Thanh Him Lam 39 4 43
17 Nguyễn Thanh Thảo 02/09/2005 Điện Biên Tổ 21 – Tân Thanh Bế Văn Đàn 39 4 43
18 Hoàng Bảo Hồng Đức 23/5/2005 Điện Biên Tổ 23 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 4 43
19 Vũ Phương Thảo 20/8/2005 Điện Biên Tổ 4 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 4 43
20 Đặng Công Tuân 16/6/2005 Điện Biên  Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 4 43
21 Phạm Tố Uyên 28/3/2005 Điện Biên Tổ 10 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 4 43
22 Nguyễn Hương Giang 17/7/2005 Điện Biên Tổ 11 – Tân Thanh Bế Văn Đàn 39 4 43
23 Đặng Quang Huy 01/02/2005 Điện Biên Tổ 12 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 4 43
24 Nguyễn Minh Ngọc 15/4/2005 Điện Biên Tổ 29 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 4 43
25 Bùi Quang Huy 27/4/2005 Điện Biên Tổ 6 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 4 43
26 Lê Thu Thảo 04/07/2005 Điện Biên Tổ 8 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 4 43
27 Đặng Phúc Tuấn Anh 23/2/2005 Điện Biên Thanh Luông Bế Văn Đàn 39 3 42
28 Cao Xuân 10/04/2005 Điện Biên Tổ 5- Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 3 42
29 Tạ Trung Kiên 02/03/2005 Điện Biên Tổ 12 – Tân Thanh Bế Văn Đàn 39 3 42
30 Hoàng Hương Ly 15/9/2005 Điện Biên Tổ 2 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 3 42
31 Nguyễn Đức Khải 04/10/2005 Điện Biên Tổ 4 – Tân Thanh Bế Văn Đàn 39 3 42
32 Đỗ Hoàng Hải 03/11/2005 Điện Biên Tổ 21 – Him Lam Him Lam 39 3 42
33 Trần Thị Hồng Nhung 22/102005 Điện Biên Tổ 27 – Mường Thanh Nam Thanh 39 3 42
34 Tô Thị Hồng Nguyệt 27/8/2005 Điện Biên Tổ 9 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 3 42
35 Phan Ngọc Huyền 16/3/2005 Điện Biên Tổ 8 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 3 42
36 Bùi Đức Long 01/02/2005 Điện Biên Tổ 14 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 3 42
37 Ngân Đức Tuấn Anh 01/09/2005 Điện Biên Tổ 20 – Him Lam Him Lam 39 3 42
38 Nguyễn Thùy Dương 07/05/2005 Điện Biên Tổ 23 – Him Lam Bế Văn Đàn 39 3 42
39 Lê Thị Hà Linh 01/04/2005 Vĩnh Phúc Tổ 4 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 3 42
40 Đỗ Minh 27/9/2005 Điện Biên Tổ 17 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 3 42
41 Hoàng Mạnh Dũng 09/07/2006 Điện Biên Tổ 12 – Na Lay- TX Mường Lay Đoàn Kết 39 3 42
42 Lê Việt 22/12/2005 Điện Biên Tổ 21 – Him Lam Him Lam 39 3 42
43 Nguyễn Thanh Hương 23/6/2005 Điện Biên Tổ 14 – Nam Thanh Nam Thanh 39 3 42
44 Lường Hoàng Anh 28/1/2005 Điện Biên Bản Noong En – Nam Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 2.5 41.5
45 Phạm Ngọc Vượng 21/11/2005 Điện Biên Tổ 14 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 2.5 41.5
46 Nguyễn Phan Phúc Hải 07/02/2005 Điện Biên Tổ 19 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 2 41
47 Lê Thị Ánh Hồng 18/10/2005 Điện Biên Tổ 16 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 2 41
48 Trần Thùy Linh 07/01/2005 Điện Biên Tổ 6 – Him Lam Him Lam 39 2 41
49 Trần Phương Linh 31/12/2005 Điện Biên Tổ 27 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 37 4 41
50 Ngô Thị Hoàng Anh 31/12/2005 Điện Biên Tổ 2 – Him Lam Him Lam 37 4 41
51 Trần Nguyễn Phúc Thành 06/02/2005 Điện Biên Tổ 8 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 37 3 40
52 Đào Vân Chi 13/12/2005 Điện Biên Tổ 5 –  Năm Thanh Nam Thanh 37 3 40
53 Kiều Bình An 09/06/2005 Điện Biên Tổ 6 – Him Lam Him Lam 37 3 40
54 Phạm Bảo Yến 14/9/2005 Điện Biên P7- Thanh Bình Bế Văn Đàn 37 2.5 39.5
55 Đỗ Phương Thảo 14/4/2005 Điện Biên Tổ 20 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
56 Nguyễn Tống Huy 13/4/2005 Điện Biên Tổ 2 – Thanh Trường Bế Văn Đàn 39 39
57 Tạ Duy Quang 14/12/2005 Điện Biên Tổ 2 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 39
58 Nguyễn Trường Giang 02/08/2005 Điện Biên Tổ 4 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 39
59 Nguyễn Đình Tuấn 29/5/2005 Bình Dương Tổ 22 – Him Lam Him Lam 39 39
60 Phạm Mạnh Quyết 12/10/2005 Điện Biên Tổ 3 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
61 Mai Hồng Quân 27/9/2005 Điện Biên Tổ 13 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 39
62 Hoàng Nguyễn Diệu Hiền 06/11/2005 Điện Biên Tổ 1 – Nam Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
63 Đặng Ngọc Anh 29/7/2005 Điện Biên Đội 24 – Noong Hẹt Hoàng Công Chất 39 39
64 Hứa Minh Hiển 06/11/2005 Điện Biên Tổ 1 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
65 Nguyễn Trung Kiên 25/9/2005 Điện Biên Tổ 14 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 39
66 Phạm Lê Minh Quang 25/10/2005 Điện Biên Tổ 13 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
67 Nguyễn Thị Như Sao 04/09/2005 Điện Biên Tổ 10 – Him Lam Him Lam 39 39
68 Lê Trần Diệu Linh 22/6/2005 Điện Biên Tổ 18 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
69 Nguyễn Duy Hoàng 05/03/2005 Điện Biên Tổ 10 – Tân Thanh Him Lam 39 39
70 Nguyễn Lường Ngọc Linh 17/7/2005 Điện Biên Thanh An Hà Nội – Điện Biên 39 39
71 Phạm Mai Anh 25/11/2005 Điện Biên Tổ 15 – Him Lam Hà Nội – Điện Biên 39 39
72 Vũ Minh Vượng 20/10/2005 Điện Biên Tổ 10 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 39
73 Đinh Nhật Linh 13/112005 Điện Biên Tổ 27 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
74 Đèo Hải Hoàng Phúc 09/10/2005 Điện Biên Tổ 12 – Nam Thanh Nam Thanh 39 39
75 Nguyễn Thu Trang 20/6/2005 Điện Biên Tổ 6 – Nam Thanh Nam Thanh 39 39
76 Đinh Phạm Trà My 24/2/2005 Điện Biên Tổ 19 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 39
77 Đoàn Ngọc Mỹ Hoa 21/12/2005 Điện Biên Tổ 23 – Him Lam Tô Vĩnh Diện 39 39
78 Nguyễn Thị Khánh Ly 22/92005 Điện Biên Tổ 6 – Him Lam Him Lam 39 39
79 Trần Bình An 24/2/2005 Điện Biên Tổ 2 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 39
80 Lê Tiến Đạt 29/4/2005 Điện Biên Tổ 21 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 39
81 Chào Nguyễn Ánh Nguyệt 13/1/2005 Điện Biên Tổ 19 -Him Lam Tô Vĩnh Diện 39 39
82 Lò Nguyễn Thúy Diệu 03/11/2005 Điện Biên Tổ 9 -Him Lam Him Lam 39 39
83 Bùi Quang Minh 05/10/2005 Điện Biên Tổ 11 -Him Lam Hà Nội – Điện Biên 39 39
84 Tống Hải Đăng 14/32005 Điện Biên Xã Nay Nưa – Mường Lay Lay Nưa 39 39
85 Nguyễn Hoàng Hữu Thắng 2.9.2005 Điện Biên Tổ 4 -Him Lam Hà Nội – Điện Biên 39 39
86 Hoàng Việt Kiên 21/10/2005 Điện Biên Tổ 20 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
87 Lê Hương Giang 08/10/2005 Điện Biên Tổ 21 – Tân Thanh Tô Vĩnh Diện 39 39
88 Phạm Văn Huy 15/4/2005 Điện Biên Tổ 3 – Nam Thanh Nam Thanh 39 39
89 Trần Anh Tuấn 17/1/2005 Điện Biên Tổ 4 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 39
90 Nguyễn Bá Hoàng 26/5/2005 Điện Biên Tổ 9 – Him Lam Him Lam 39 39
91 Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/11/2005 Điện Biên Tổ 23 – Him Lam Tô Vĩnh Diện 39 39
92 Trần Thị Nhật Mai 25/6/2005 Điện Biên Tổ 20 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
93 Đỗ Huy Hoàng 24/2/2005 Điện Biên Tổ 32 -Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
94 Nguyễn Đào Cẩm 25/12/2005 Điện Biên Tổ 6 – Him Lam Him Lam 39 39
95 Nguyễn Lê Phượng Thảo 25/10/2005 Điện Biên Tổ 15 – Thanh Bình Bế Văn Đàn 39 39
96 Vũ Hồng Anh 11/04/2005 Điện Biên Tổ 23 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
97 Phạm Thảo Vân 07/04/2005 Điện Biên Tổ 9 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
98 Trần Khánh Huyền 31/1/2005 Điện Biên Tổ 21 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
99 Đỗ Vân Ly 10/02/2005 Điện Biên Tổ 23 – Tân Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
100 Vũ Lệ Quyên 04/10/2005 Điện Biên Tổ 31 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
101 Nguyễn Hải Nam 06/09/2005 Điện Biên Tổ 12 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 39 39
102 Nguyễn Thị Ngọc Anh 31/12/2005 Bắc Ninh Tổ 6 – Him Lam Him Lam 39 39
103 Lê Trần Yến Nhi 26/8/2005 Điện Biên Tổ 11 – Him Lam Him Lam 39 39
104 Vũ Hải Kiệt 21/9/2005 Điện Biên Tổ 4 – Him Lam Him Lam 39 39
105 Trần Phạm Hương Nhi 09/12/2005 Điện Biên Tổ 10 – Tân Thanh Thanh Yên 39 39
106 Cù Huy Hiếu 31/1/2005 Điện Biên Đội 4 – Thanh Hưng Tô Vĩnh Diện 35 4 39
107 Trần Hồng Quân 27/1/2005 Điện Biên Tổ 6 – Mường Thanh Hà Nội – Điện Biên 37 2 39
108 Đoàn Hoàng Linh 03/10/2005 Điện Biên Tổ 3 – TT  Mường Chà TT Mường Chà 37 2 39
(Danh sách này có 108 học sinh)

BÌNH LUẬN