Đ/c Trần Văn Sơn cùng các lãnh đạo đến thăm và trồng cây lưu niệm cho trường

0
1095

BÌNH LUẬN