Thông tư và quy chế thi THPT quốc gia năm 2019

0
2639

Sửa đổi, bổ sung quy trình ra đề thi THPT quốc gia 2019

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình ra đề thi.

QUY CHẾ
Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BÌNH LUẬN